Термо камери

Термо камери - Професионално и любителско наблюдение

Инфрачервената термография, също термовизия е метод за визуализация на даден обект чрез инфрачервените лъчи, които той излъчва, посредством специализирани прибори. Термографските камери засичат инфрачервеното лъчение от електромагнитния спектър (с приблизителна дължина на вълната между 0,9 и 14 µm). Колкото по-висока е температурата на обекта, толкова по-голямо е излъчването от него.

Безконтактни лазерни термометри

Измерете вашата температура бързо и лесно с натискането на един бутон! Нашите лазерни безконтактни термометри са идеални за домашна и професионална употреба.

Температурен обхват:
32°C – 42,9°C  телесна температура

0°C – 100°C  обекти

Най-нови Безконтактни IR Tермометри

Термални Прицели за Лов