Дейността на нашата фирма е продажба на професионални измервателни уреди. Предлагаме широк набор от най-елементарни прибори до най-сложни уреди за тестване системи и мрежи в индустрията.
Допълнително извършваме сервиз, което включва ремонт и калибрация на уреди.

Сферите на използване на нашите прибори са:

  • Измервания на параметри на околоната среда
  • Индустриални измервания
  • Измерване на телесна температура и в бита
  • Измервания в енергетични мрежи
  • Измервания в телекомуникационни мрежи
  • Измерване в компютърни мрежи
  • Измервания в лаборатории
  • Калибрация измервания на електрически величини и температура
  • Запояване/разпояване в производство и сервиз

Нашата компания ще ви даде професионална помощ и решения за измервателни уреди, които ще са най-ефикасни за Вашата работа. Нашата дейност не се ограничава само в продажба, а освен това помагаме на нашите клиенти да изберат най-подходящия за тях уред във всекидневната ви работа.